Pravidla hry

PRAVIDLA v1.1 (9. 7. 2015)

Pravidla Lhota Trophy XVII (dále jen Lhota) se mohou měnit až do startu hry, kdy obdržíte vytištěnou finální verzi.

Důležité termíny

Popis hry

Lhota je jednodenní týmovou hrou, která se odehraje na území České republiky dne 3. 10. Cílem hry je především pobavit účastníky. Tým tvoří posádka motorového vozidla o maximálním počtu 5 lidí, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Osoby starší 18 let plně zodpovídají za všechny neplnoleté členy týmu. Účastníkem se tým stává po zaplacení startovného.

Hra je konkurenční. Pokud organizátor neurčí jinak, týmy si nesmí v rámci hry navzájem pomáhat. Je zakázáno následovat jiný tým za účelem postupu k dalšímu stanovišti. Tým smí používat pouze to motorové vozidlo, ze kterého byl na startu odečten stav kilometrů. Pokud není uvedeno jinak, je použití jakýchkoli jiných (i nemotorových) dopravních prostředků zakázáno. Za porušení pravidel může být tým penalizován nebo diskvalifikován.

Ve vlastním zájmu neporušujte zákony ani pravidla silničního provozu. Také apelujeme na všechny týmy, aby dodržovaly základní bezpečnostní pravidla. A to nejen při pohybu na silnicích. V některých místech může být komplikovanější přístup na stanoviště a je tedy dobré dbát zvýšené opatrnosti. Toto pravidlo platí dvojnásob při dojezdu do cíle.

Registrace

Pořadí registrovaných týmů je dáno časem registrace. Pokud zájem převýší kapacitu, budou týmy registrovány jako náhradníci. V případě uvolnění míst budou náhradníci posunuti mezi hrající týmy.

Prolog

Prolog je úvodní etapa hry, která slouží zejména pro zjištění místa startu závodu. Proběhne 29. 9. večer v Praze. Přesné místo a čas zveřejníme s dostatečným předstihem. Účast minimálně jednoho člena týmu je povinná, účast ostatních členů může být výhodou.

Neúčast týmu na prologu povede k mírné penalizaci, avšak není překážkou v pokračování ve hře.

Start

Lhota začíná 3. 10. v 6:00. Místo startu se dozvíte na Prologu. Ubytování poblíž místa startu bude zabezpečené již od pátku 2. 10. Týmům, které přijedou na místo startu 2. 10. večer, bude hned zaznamenán stav tachometru. Ostatním bude stav tachometru odečten ráno před hrou, doporučujeme proto být na startu s rozumným předstihem, ideálně již v 5:30. Ráno 3. 10. bude pro všechny účastníky připravena snídaně v místě ubytovacího zařízení.

Na startu každý tým obdrží:

Ihned po odstartování budou zveřejněny 3 symboly obálek pro první patro.

Cíl

Stanoviště, A-kódy a B-kódy

Hra má celkem 9 stanovišť ve 3 patrech. Do těchto stanovišť se nezapočítávají start a cíl. Poloha stanovišť není dopředu známa, je třeba ji zjistit vyluštěním šifer. Stanoviště je vždy označeno logem Lhoty. Na každém stanovišti najdete dva kódy: A-kód, který získáte rovnou, a B-kód, který získáte za splnění úkolu.

Je možné, že úkoly budou otevřeny i mimo garantovanou dobu (před i po), není to však zaručeno.

Na stanovištích 1. a 2. patra se dozvíte vždy dvojice symbolů následujícího patra (každý symbol 2. a 3. patra je celkově zastoupen stejně). A a B-kódy jsou smysluplná slova.

I v případě, že tým na daném stanovišti získá B-kód, NEpovažuje se příslušný A-kód automaticky za získaný, je potřeba zadat do systému oba kódy.

Šifry

Pro zašifrování zpráv je použita anglická 26písmenná abeceda (bez CH), není-li zřetelně uvedeno jinak. Text, který je psán kurzívou, nikdy neobsahuje šifru ani není její součástí.

Obálky

Dostanete 10 obálek označených symboly. Na startu a dále pak na stanovištích se dozvíte symboly obálek, které máte otevřít. NIKDY neotvírejte jiné obálky, než na které vás nabádají symboly! V obálce najdete šifru, jejímž vyluštěním získáte zásadní informaci pro určení polohy dalšího stanoviště. Devět obálek obsahuje šifry, desátá obálka je diskvalifikační, tuto, neporušenou, odevzdáte v cíli.

Penalizace

Budete penalizováni trestnými kilometry za:

Organizátoři mohou dále dle svého uvážení udělit penalizace za porušení pravidel silničního provozu, porušení pravidel hry nebo porušení pravidel fair-play, a to v libovolné výši trestných kilometrů. V krajním případě mohou tým diskvalifikovat.

Diskvalifikace

C-kódy

Ve hře se můžete setkat s více či méně skrytými C-kódy. Za každý C-kód zadaný do systému vám odečteme 10 km.

C-kódy lze zadávat do systému pouze během hry, a to stejným způsobem jako kódy stanovišť.

K nalezení C-kódu nevedou žádné indicie, je potřeba si ho jen všimnout. C-kódy jsou voleny nebo umístěny tak, aby při jejich nalezení bylo jasné, že se jedná o C-kód. Bude-li například nástěnka vedle stanoviště obsahovat slova začínající písmeny CKODJESLUNCE, zadejte do systému kód SLUNCE. Na druhou stranu, pojedete-li kolem domu s divným růžovým okapem, ani nezkoušejte zadávat OKAP, určitě to nebude správně.

Hodnocení

Rozhodující kritéria pro určení konečného pořadí (dle důležitosti):

Kontakty

Budou doplněny v tištěné verzi, kterou obdržíte na startu.

Infosystém

Infosystém je pouze webový. Je navržený tak, aby fungoval na jakémkoli zařízení s přístupem na web (nejen smartphone). Objemy přenášených dat jsou minimální, funguje proto celkem slušně i na venkovském GPRS/EDGE internetu. Přihlášené týmy si mohou vyzoušet kompatibilitu svého zařízení na podle tohoto návodu.

Infografika - schéma hry

Graf průchodu hrou